Installatiekeuring

NEN1010 (NEN3140) keuringen zijn de belangrijkste keuringen op het gebied van elektrotechnische veiligheid in huis of het bedrijf. Het NEN1010 gedeelte richt zich op de bedrijfszekerheid en bedrijfsveiligheid van de installatie zelf. Het NEN3140 gedeelte richt zich op het veilig gebruik van de installatie. Denk hierbij aan het controleren of alle wandcontactdozen nog naar behoren functioneren en of de groepenkasten of misschien stoppenkasten nog in orde zijn.
Ook wordt er hierbij gekeken naar de veiligheid ten aanzien van het huidige gebruik.
Door onze groeiende elektrische behoefte (telefoonladers, hifi en beeldapparatuur, elektrische auto’s, zonnepanelen, duurzaam verwarmen, elektrisch koken) is de elektrische behoefte de afgelopen 15 jaar sterk veranderd. Oudere installaties zijn hier niet altijd voldoende aan aangepast.
Hierdoor kunnen er meerdere hotspots ontstaan, welke door de inspecteurs van FBTS vakkundig gecontroleerd kunnen worden.

 

Thuis (particulier)
Bij u thuis kan een elektrische keuring nodig zijn voor de (brand)verzekering. Ook kan het zijn voor de eigen gemoedsrust. Bij keuringen thuis kijken we naar het bovenstaande en wordt er voor de verzekering een rapport opgesteld. Gebreken worden vastgesteld door een visuele inspectie, het met een tester vaststellen van de aardweerstand, isolatieweerstand van kabels en verbindingen en een kundige controle van de verdeler. In het geval van gebreken kan FBTS bemiddelen voor de werkzaamheden. Eventueel kan FBTS ook adviseren over veiligheid verhogende aspecten.
Een kleine installatiekeuring thuis kan al vanaf* €200,00!
Neem contact op voor de mogelijkheden

 

Bedrijf (zakelijk)
Bij u op de zaak kan een elektrische keuring verplicht gesteld worden door de (brand)verzekering. Maar, u bent als werkgever/installatieverantwoordelijke ook hoofdelijk aansprakelijk voor de veilige werkomgeving van uw medewerkers. Een belangrijk aspect hierin is ook elektrische veiligheid. Immers, als u een stekker in een contactdoos stopt, werkt het toch?

Helaas zien we zeker bij bedrijven een wirwar aan kabels en een hoop uitbreidingen naarmate het bedrijf met de tijd mee groeit. Vaak vallen kleine beschadigingen aan schakelaars en contactdozen niet of nauwelijks op. Ook kunt u niet zien of de achterliggende bedrading nog klopt. FBTS controleert dit d.m.v. een isolatieweerstandsmeting. Ook wordt de aardweerstand bepaald en de contactdozen gecontroleerd. Verder wordt er naar het huidige gebruik t.a.v. de installatie gekeken.
Voor de prijsbepaling is het aantal verdelers en een indicatie van het gebruik van een pand noodzakelijke informatie om een kloppend beeld te maken.
Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Los van de bovenstaande keuringsaspecten kan FBTS ook thermografie op de installaties en de verdeler uitvoeren. Verder kan er naar de algemene staat en projectering van brandblusmiddelen en noodverlichting worden gekeken. Ook kunnen vluchtwegplattegronden en vluchtwegen gecontroleerd worden. Hier komt dan een niet bindend advies uit.

Opleverkeuringen
Bij oplevering van een nieuwbouw of bestaand pand kan het slim zijn om een NEN1010 oplevercertificaat of NEN keuring te laten uitvoeren.

Neem voor alle mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.